Oferta

Modelowanie 45 - 60 minut

Warianty usługi

p1 (do ucha)
p2 (do linii żuchwy)
p3 (do ramion)
p4 (poniżej ramion, do łopatek)
p5 (poniżej łopatek, do pasa)